iPW

Skip Navigation LinksSerwis WTK - Start - Aktualności

Aktualności

Nagroda Główna WTK. Czytaj więcej ...

Celem Nagrody jest promowanie osób i instytucji zasłużonych dla kultury Wielkopolski. Nominacje oraz Nagroda mają charakter honorowy.

Formą wyróżnienia są dyplomy honorowe (nominacje) oraz dyplom i statuetka Pegaz Wielkopolski (Nagroda Główna).

Uroczyste ogłoszenie Nominacji oraz wręczenie Nagrody odbywa się zwyczajowo podczas Dni Wielkopolski w I dekadzie grudnia.

Kandydatury wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać w terminie ustalonym przez Zarząd WTK.

Mogą to robić władze oraz członkowie organizacji pozarządowych, w tym regionalnych stowarzyszeń kultury, instytucje samorządowe a także wszyscy zainteresowani.
Każdy wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.
Wnioski złożone w latach poprzednich nie są rozpatrywane, jeśli nie zostały zgłoszone ponownie.
Każde zgłoszenie powinno być dokonane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej.

***
Wzór zgłoszenia kandydata do Nagrody Głównej WTK.

Dane zgłaszanej osoby lub instytucji:

Imię i nazwisko osoby lub Nazwa stowarzyszenia, instytucji
Data i miejsce urodzenia lub data powstania
Wykształcenie, zawód lub numer w rejestrze sądowym
Miejsce pracy
Adres do korespondencji

Uzasadnienie wniosku: (objętość do 2 stron maszynopisu)
 
Wnioskodawca (nazwa i adres)            Data i podpis wnioskodawcy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

***

Dotychczasowi laureaci

Kontakt: email: wtk@ngo24.pl; tel: 514 012 395.

(490) 2014-09-30