iPW

Skip Navigation LinksSerwis WTK - Start - Aktualności - Archiwum zapowiedzi

Archiwum zapowiedzi

Województwo Nazwa
Powiat Termin od
Poczta do
NazwaTermin 
I Festiwal Pieśni Patriotycznej Powiatu Śremskiego
od 2006-10-10
do 2006-11-10
Śrem
Wystawa "Olędry. Przestrzenie obok nas"
od 2006-11-05
Poznań
Wystawa "Walka o polskość w południowo-zachodniej Wielkopolsce w I połowie XX wieku - wzory postaw patriotycznych"
od 2006-11-06
do 2006-12-02
Leszno
Prelekcja dr. Marka Rezlera "Pierwsze zwycięskie. W dwusetną rocznice powstania wielkopolskiego 1806 roku"
od 2006-11-06 18:00
do 2006-11-06
Poznań
Wystawa "Walka o polskość w południowo-zachodniej Wielkopolsce w I połowie XX wieku - wzory postaw patriotycznych"
od 2006-11-06 00:00
Leszno
Wystawa "Walka o polskość w południowo-zachodniej Wielkopolsce w I połowie XX wieku - wzory postaw patriotycznych"
od 2006-11-06 00:00
Leszno
Wielkopolska debata
od 2006-11-07 12:00
Poznań
Publiczna debata z kandydatami na urząd prezydenta miasta Piły
od 2006-11-08 13:00
Piła
Odsłonięcie Pomnika wdzięczności
od 2006-11-09 12:00
Mikstat
Wystawa "H. Cegielski Poznań S. A. w 160 rocznicę powstania firmy"
od 2006-11-10 12:00
Poznań
Koncert Organowy "Feliks Nowowiejski znany i nieznany"
od 2006-11-11 20:00
Poznań
Uroczystość posadzenia Pamiątkowego Dębu Obywatelskiego "Augustyn"
od 2006-11-11 17:30
Poznań
Odsłonięcie rzeźby koźlarza na rynku w Zbąszyniu
od 2006-11-11 12:00
Zbąszyń
TANSMAN 2006 VI edycja Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Indywidualności Muzycznych
od 2006-11-13 19:00
do 2006-11-19
Łódź
"Przystanek Piła i okolice" 80. urodziny Rezerwatu Kuźnik
od 2006-11-14 10:00
Piła
12
Impreza
Nazwa I Festiwal Pieśni Patriotycznej Powiatu Śremskiego
URL
Miejsce Klub Garnizonowy, ul. Kilińskiego 4, Śrem
Termin od 2006-10-10  do 2006-11-10
Organizatorzy
Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej
Kontakty
tel061 283 65 08Ewa Kaźmierczak SP nr 6 w Śremia
Opis I Festiwal Pieśni Patriotycznej Powiatu Śremskiego

1. Patronat: Dowódca Śremskiej Jednostki Wojskowej, płk dypl. Mirosław Ziółek

2. Organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej, Starostwo Powiatowe w Śremie, Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. St. Moniuszki, Szkoła Podstawowa nr 6 w Śremie.

3.Cele:
-  propagowanie walorów artystycznych pieśni,
-  promowanie twórczości własnej uczestników,
-  propagowanie muzyki patriotycznej,
-  rozwijanie zainteresowań muzycznych młodzieży,
-  prezentacja dorobku artystycznego solistów, chórów i zespołów wokalnych powiatu śremskiego,
-  wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci i młodzieży,

4. Etapy:
a) eliminacje szkolne – przeprowadzone we własnym zakresie,
b) przegląd w czasie trwania Europejskich Dni Dziedzictwa w Klubie Garnizonowym w Śremie 10.10.2006
c) Gala Festiwalowa pieśni patriotycznej podczas obchodów Święta Niepodległości 10.11.2006.

5. Do przeglądu dopuszczamy dowolną ilość wykonawców wyłonionych przez szkołę.

6. Dopuszcza się występy solistów, zespołów wokalnych do 10 osób oraz chóry.

7. Grupy wiekowe: szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne.

8. Uczestnik wykonuje 2 pieśni do wyboru o charakterze patriotycznym, tematyce własnego regionu lub pieśń historyczną. Dopuszcza się również wykonanie hymnu własnej szkoły.

9. Ocena przez jury:
Ocenie podlegają walory wykonawcze prezentowanych utworów, dobór repertuaru, aranżacja oraz ogólny wyraz artystyczny. Decyzja jury nie podlega weryfikacji.

10.Wymogi techniczne prezentacji:
Dopuszczalne jest wykonanie utworu a’capella, z podkładem instrumentalnym, instrumenty we własnym zakresie. Podkłady muzyczne mogą być przygotowane na CD, MD lub taśmie magnetofonowej.Nie dopuszcza się stosowania playbacku. Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie.

11. Zasady uczestnictwa:
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie karty uczestnictwa wg załączonego wzoru do dnia 15 września 2006 r. prosimy również o nadesłanie pieśni.

ADRES: Ewa Kaźmierczak, Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Konstytucji 3 maja 2, 63-100 Śrem, z dopiskiem „Festiwal”, kontakt tel. 061 28 36 508.