iPW

Skip Navigation LinksSerwis WTK - Start - Aktualności - Archiwum artykułów

Archiwum artykułów Aktualności

Publikowane od
do
LPTytułPublikacja 
91 Nagroda Główna WTK za rok 2012
od 2012-12-14
do 2013-03-14
93 Za zasługi dla kultury Wielkopolski
od 2012-12-08
do 2013-03-08
108 Stanowisko Zarządu WTK
od 2012-03-01
do 2014-09-30
109 Krzysztof Kwaśniewski
od 2012-03-02
do 2014-09-30
110 Anna Dranikowska
od 2012-02-28
do 2014-09-30
111 Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne
od 2012-03-02
do 2014-09-30
112 Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
od 2012-03-02
do 2014-09-30
113 Dzierżymir Jankowski
od 2012-03-13
do 2014-09-30
145 Bożena Michalska
od 2012-03-12
do 2014-09-30
152 Kazimierz Kasperkiewicz
od 2012-03-14
do 2014-09-30
241 Wielkopolska Konferencja Kulturalna. Czytaj więcej ...
od 2012-12-06
 
254 Co, gdzie i kiedy? Zob. więcej ...
od 2010-09-18
 
279

PW

od 2012-08-01
 
354 Słownik delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. Czytaj więcej ...
od 2006-06-22
 
Artykuł
Tytuł
Nagroda Główna WTK za rok 2012
Opis

Nagrodę Główną Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu za rok 2012 przyznano

Wrzesińskiemu Towarzystwu Kulturalnemu

Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne

Powstało w 1963 r. pod nazwą Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne Oddział Powiatowy we Wrześni. Od 1977 r. przyjęło nazwę Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne. Działa na rzecz upowszechniania kultury na szczeblu lokalnym, regionalnym, ale również krajowym. Współpracuje z placówkami oświatowymi, instytucjami kultury, organizacjami społecznymi, organami władzy samorządowej i rządowej. Prowadzi szeroką działalność wydawniczą. Od 1994 r. w serii Biblioteczka WTK ukazało się 12 pozycji. Stowarzyszenie promuje historię regionu poprzez organizowanie cyklicznych prelekcji, głównie o tematyce historycznej, w tym regionalnej oraz wieczornic i uroczystości patriotycznych. Corocznie towarzystwo organizuje  szereg konkursów wiedzy historycznej oraz sesje popularnonaukowe. Za swoją działalność edukacyjną, społeczno-kulturalną i wydawniczą otrzymało liczne nagrody i wyróżnienia. Działalność WTK przyczynia się do rozwoju kulturalnego całego regionu. Wśród swoich członków skupia historyków, regionalistów oraz społeczników zajmujących się upowszechnianiem kultury Wielkopolski. (Wnioskodawca: Starostwo Powiatowe we Wrześni)

Do Nagrody byli nominowani ponadto:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile

W nowoczesny sposób kreuje modę na czytanie, popularyzuje książkę, organizuje działania na terenach wiejskich, stwarzając możliwości do poznania znanych twórców, dyskusji o problemach, emocjach dzieci z małych miejscowości. Jest ważnym ogniwem popularyzującym i promującym region, powiat pilski, jego historię     i walory turystyczne. Sieć biblioteczna składa się z Biblioteki Głównej i 9 filii. Posiada ponad 300 tyś. woluminów, elektroniczne bazy danych, dysponuje 23 stanowiskami komputerowymi i dostępem do bezprzewodowej sieci internetowej. Działa tu Pilskie Centrum Informacji Naukowej i Regionalnej. (Wnioskodawca: Starostwo Powiatowe w Pile)

Wojciech Marcin Burzyński

Działacz społeczno-kulturalny, pasjonat historii, regionalista, członek Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego Oddział Powiatowy Chodzieski w Margoninie. Długoletni dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie (do 2008 r.), prezes OSP (od 1992 r.), a od 1998 r. radny powiatowy. W Świetlicy Miejskiej, którą tworzył od podstaw,  zgromadził liczne zbiory dot. historii Margonina. Dzięki jego wytrwałości powstała harcówka i siłownia,  boisko do koszykówki i pole namiotowe. Jest jednym z organizatorów  Ogólnopolskich Dziecięcych Warsztatów Muzycznych. Stworzył Izbę Muzealną, w której zgromadził ponad 8 tys. eksponatów dotyczących Margonina. Organizatorem corocznych wystaw łowiecko-leśnych, geologicznych i astronomicznych oraz Plenerów Plastycznych Artystów Nieprofesjonalnych „Azyl”. Dzięki jego inwencji od 2002 r. organizowany jest festyn historyczno-archeologiczny w  Żoniu. Obecnie organizuje nowa izbę muzealną w byłym Domu sióstr zakonnych. (Wnioskodawca: Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego. Oddział Powiatowy Chodzieski w Margoninie)

Krzysztof Witkowski

Członek Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą, regionalista promujący dzieje i kulturę Ziemi Kolskiej oraz Wielkopolski. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji i artykułów na ten temat. Obecnie przygotowywana jest do druku biografia wielkopolskiego księcia Władysława Odonica z recenzjami profesorów: Józefa Dobosza z UAM w Poznaniu oraz Stanisław Sroki z UJ  w Krakowie. Bierze czynny udział w konferencjach i sesjach naukowych dotyczących dziejów Wielkopolski, występuje w szkołach, bibliotekach z prelekcjami na temat Ziemi Kolskiej. Jest organizatorem i pomysłodawcą wielu inicjatyw kulturalnych.  Jako wiceprezes Stowarzyszenia jest zaangażowany w pozyskiwanie środków zewnętrznych na statutową działalność towarzystwa. Uczestniczy w dorocznych kwestach cmentarnych mających na celu ratowanie od zniszczenia najcenniejszych nagrobków na kolskich cmentarzach. (Wnioskodawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą)

Andrzej Leśniewski

Jeden z inicjatorów powstania w 2000 r. Stowarzyszenia Miłośników Zabytków Historycznych w Trzemesznie. Pod jego prezesurą Stowarzyszenie podjęło szereg inicjatyw istotnych dla animacji społeczności regionu, popularyzacji wiedzy o wybitnych mieszkańcach, miejscach i wydarzeniach ważnych dla dziejów miejscowości oraz ochrony zabytków. Stowarzyszenie nawiązało współpracę z licznymi organizacjami pozarządowymi miasta i regionu, instytucjami, a przede wszystkim mieszkańcami Trzemeszna i kraju. (Wnioskodawca: Stowarzyszenie Miłośników Zabytków Historycznych  w Trzemesznie)

Marek Makieła

Od roku 1975 członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej a od 2001 r. prezes Poznańskiego Klubu TPZO. Animator i redaktor wydawnictw regionalnych, które ukazały się pod auspicjami Towarzystwa. Autor książek o ostrzeszowskim harcerstwie. Zaangażowany w rewitalizację nieczynnej  linii kolejowej Ostrzeszów-Namysłaki. (Wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej w Ostrzeszowie)

Zob. foto z uroczystości ogłoszenia nominacji i wręczenia Nagrody Głównej WTK za rok 2012. Znajdziesz je w albumie Dni Wielkopolski 2012.