iPW

Skip Navigation LinksSerwis WTK - Start - Aktualności - Archiwum artykułów

Archiwum artykułów Aktualności

Publikowane od
do
LPTytułPublikacja 
48 Spotkajmy się w Bydgoszczy!
od 2014-06-16
do 2014-09-11
49 Konkurs im. Eugeniusza Paukszty rozstrzygnięty
od 2014-05-31
do 2014-09-30
51 Rozmaitość jest bogactwem
od 2014-05-22
do 2014-09-30
52 Czym jest regionalizm wielkopolski?
od 2014-05-22
do 2014-09-30
53 Czym dla mnie jest regionalizm wielkopolski?
od 2014-05-22
do 2014-09-30
54 Regionalizm jako GPS kultury
od 2014-05-22
do 2014-09-30
55 Czym jest dla mnie regionalizm?
od 2014-05-22
do 2014-09-30
56 Jak zmieniało się Średzkie Towarzystwo Kulturalne
od 2014-05-22
do 2014-09-30
57 Regionalizm wielkopolski nie istnieje
od 2014-05-22
do 2014-09-30
58 Regionalizm, nowe rozdanie!...
od 2014-05-22
do 2014-09-30
60 Nowości otrzymane. Zob. okładki
od 2013-11-04
 
61 Czym jest regionalizm wielkopolski?
od 2014-04-11
do 2014-09-11
64 Regionalizm polski 25 lat po transformacji
od 2013-10-25
do 2014-09-11
65 Inauguracja roku Oskara Kolberga w Wielkopolsce
od 2014-02-01
do 2014-06-01
90 Regionalizm wielkopolski – 25 lat po transformacji
od 2014-06-16
do 2014-10-30
12
Artykuł
Tytuł
Spotkajmy się w Bydgoszczy!
Opis 14 czerwca 2014 roku odbył się w Poznaniu Sejmik Regionalistów Wielkopolskich poprzedzający ogólnopolski X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych RP (Bydgoszcz 11 - 13 września 2014.)

W spotkaniu uczestniczyło 45 osób reprezentujących 18 stowarzyszeń z całej Wielkopolski. Zwiedziliśmy wystawę "II Powszechna Wystawa Krajowa "Konkurencyjna Polska 1989 - 2014" dyskutowaliśmy o regionalizmie wielkopolskim 25 lat po transformacji a następnie rozmawialiśmy o ogólnopolskim X Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych RP, który odbędzie się w Bydgoszczy 11 - 13 września 2014.
Stowarzyszenia obecne na Sejmiku zamierzają w większości uczestniczyć w tym forum, którego program zapowiada się interesująco. Będzie okazją do wzbogacenia wiedzy, refleksji, wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów.
Redakcja "Przeglądu Wielkopolskiego" zawiezie numer specjalny kwartalnika, będzie możliwość prezentacji wydawnictw własnych.
Dokonaliśmy wstępnego wyboru kandydatów województwa wielkopolskiego do władz Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP na kadencję 2014 - 2018. Są nimi: dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska (Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, zastępca red. naczelnego "Przeglądu Wielkopolskiego"), prof. dr bab. Jerzy Babiak (Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej) oraz Jerzy Naskręt (Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej).

W imieniu uczestników Sejmiku apelujemy do wszystkich zainteresowanych stowarzyszeń z Wielkopolski: Spotkajmy się na Kongresie w Bydgoszczy, aby zaznaczyć miejsce regionalizmu wielkopolskiego w regionalizmie polskim. Zadbajmy również o obecność naszych przedstawicieli w nowych władzach krajowych Ruchu.
Organizatorzy zapewniają uczestnikom Kongresu bezpłatne wyżywienie oraz zakwaterowanie. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie w terminie do 30 czerwca roku 2014 na adres Towarzystwa Miłośników Bydgoszczy zgłoszenia. Każde stowarzyszenie może być reprezentowane przez więcej niż jedną osobę.
Wzór zgłoszenia na Kongres do pobrania na http://ruch.ngo24.pl.
Zgłoszenia można dokonać również przy pomocy uproszczonego wzoru opracowanego przez WTK (kontakt: wtk@ngo24.pl)
Do 30 czerwca 2014 roku można też zgłosić przystąpienie stowarzyszenia do Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, co daje między innymi podczas Walnego Zgromadzenia czynne i bierne prawo wyborcze. (Podczas Walnego Zgromadzenia Każde stowarzyszenie dysponuje jednym głosem).
Statut oraz wzór deklaracji członkowskiej do pobrania na http://ruch.ngo24.pl/jak_przystapic.aspx.

Przedstawiciele Województwa Wielkopolskiego we władzach krajowych RSR RP w kadencji 2010-2014:
Stanisław Słopień, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu,
Janina Małgorzata Halec, Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne w Lesznie,
Bolesław Święciochowski, Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne we Wrześni.

Więcej informacji o X Kongresie:
http://ruch.ngo24.pl oraz http://www.tmmb.pl.
Wszelkie pytania prosimy kierować na wtk@ngo24.pl.