iPW

Skip Navigation LinksSerwis WTK - Start - Aktualności - Archiwum artykułów

Archiwum artykułów Aktualności

Publikowane od
do
LPTytułPublikacja 
2 Komunikat nr 1
od 2016-02-09
 
46 Dni Wielkopolski. Czytaj więcej ...
od 2014-09-30
 
50 Nagroda Główna WTK. Czytaj więcej ...
od 2014-09-30
 
60 Nowości otrzymane. Zob. okładki
od 2013-11-04
 
241 Wielkopolska Konferencja Kulturalna. Czytaj więcej ...
od 2012-12-06
 
254 Co, gdzie i kiedy? Zob. więcej ...
od 2010-09-18
 
257 Ośrodek Regionalizmu Wielkopolskiego. Czytaj więcej ...
od 2014-09-30
 
279

PW

od 2012-08-01
 
354 Słownik delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. Czytaj więcej ...
od 2006-06-22
 
363 Tematyka prac WTK w 2016 roku. Czytaj więcej ...
od 2014-12-18
 
396 Zapraszamy wolontariuszy! Czytaj więcej ...
od 2014-09-30
 
Artykuł
Tytuł
Komunikat nr 1
Opis Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu informuje o rozpoczęciu przygotowań do XXI Wielkopolskiej Konferencji Kulturalnej, która odbędzie się w dniach 3 – 4 czerwca 2016 roku w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy (powiat pleszewski) pod hasłem „Tu zaczęła się Polska”

W programie między innymi:
1. Debata o współczesnym regionalizmie wielkopolskim oraz jego perspektywach (W nawiązaniu między innymi do: 1050-lecia Chrztu Polski, Roku Henryka Sienkiewicza, Roku Feliksa Nowowiejskiego i 100. rocznicy urodzin Eugeniusza Paukszty)
2. Zwiedzanie Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy
3. Spotkanie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Dobrzyckiej oraz wymiana doświadczeń
4. Część statutowa
- sprawozdanie Zarządu WTK za lata 2013 - 2016,
- dyskusja nad dotychczasową działalnością oraz programem prac Towarzystwa na lata 2016-2019,
- wybór nowych władz WTK.

Zgodnie z wieloletnią tradycją Wielkopolska Konferencja Kulturalna jest otwartym zgromadzeniem samorządowców, ludzi kultury i nauki oraz organizacji pozarządowych. Szczegółowy program oraz warunki uczestnictwa zostaną ogłoszone do 30 kwietnia. Zgłoszenia uczestnictwa będą przyjmowane do 15 maja 2016. Osobom zainteresowanym organizatorzy zapewnią możliwość skorzystania z noclegów oraz transportu pomiędzy Pleszewem a Dobrzycą.

Uwaga. W podejmowaniu uchwał i wyborach podczas części statutowej Konferencji z głosem decydującym uczestniczą na równych prawach członkowie rzeczywiści WTK (osoby fizyczne) oraz delegaci członków wspierających (stowarzyszeń), którzy do dnia 30 kwietnia uregulują sprawy członkowskie, w tym opłacą składkę za rok 2015.
Członkowie przyjęci do WTK w roku 2016 proszeni są o opłacenie składki za rok bieżący w terminie poprzedzającym obrady Konferencji.
Każde ze stowarzyszeń, członków wspierających WTK, samo ustala liczbę swoich delegatów na Konferencję; może być ich od 1 do 4.
Przypominamy, że wysokość składki członkowskiej jest dobrowolna, obowiązuje jednak minimum, które wynosi: 24 zł (osoby fizyczne), 100 zł (stowarzyszenia - członkowie wspierający) rocznie.
Składkę można opłacić w siedzibie WTK lub przekazać na jego konto bankowe.
Nr konta bankowego WTK: 82 1060 0076 0000 3200 0136 7123.
Pozostałe dane do przelewu: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne ul. Św. Marcin 80-82 61-809 Poznań.
Wzór deklaracji członkowskiej WTK można pobrać ze strony: http://www.wtk.poznan.pl/wtk/deklaracja.html.
Wszelkie uwagi oraz pytania w sprawie Konferencji są przyjmowane pod adresem: wtk@ngo24.pl

Poznań, 2016-02-09.Stanisław Słopień, prezes WTK

Kontakt, pytania:
Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne ul. Św. Marcin 80-82
61-809 Poznań
www.wtk.poznan.pl
wtk@ngo24.pl
tel.514 012 395
Biuro czynne: wtorki: 10.00 – 18.00, środy, piątki: 10.00 – 15.30.