iPW

Skip Navigation LinksSerwis WTK - Start - Aktualności - Archiwum artykułów

Archiwum artykułów Aktualności

Publikowane od
do
LPTytułPublikacja 
0 Powiat kępiński – daleko od Poznania, ale to także Wielkopolska
od 2016-01-10
do 2016-04-30
1 "Prowincja noc" zaprasza!
od 2016-02-20
do 2016-05-20
2 Komunikat nr 1
od 2016-02-09
 
3 „Noce i dnie” mają szansę na "Narodowe czytanie"
od 2016-01-30
do 2016-02-11
4 Konkurs plastyczny we Wrześni rozstrzygnięty
od 2016-01-12
do 2016-03-12
5 Najnowszy numer Merkuriusza Regionalnego już dostępny
od 2016-01-09
do 2016-03-09
6 Wskaż w swoim zeznaniu podatkowym nr KRS 0000103054!
od 2016-01-01
do 2016-04-30
7 Powstańcy Wielkopolscy z Mikstatu
od 2015-12-27
do 2016-03-27
8 Stanisław Janicki - delegat na PSD
od 2015-12-17
do 2016-04-17
9 Wielokulturowość Wielkopolski
od 2015-12-16
do 2016-04-16
10 Dzień Wielkopolski 2015. Fotoreportaż K. Krawiarza
od 2015-12-08
do 2016-02-08
11 Nagroda Główna WTK dla Orkiestry Quantum z Rychwała
od 2015-12-06
do 2016-05-30
12 Nominowani do Nagrody Głównej WTK 2015. Prezentacja J. Krystka
od 2015-12-01
do 2016-03-30
15 Wielokulturowa Wielkopolska?
od 2015-11-27
do 2016-02-20
16 Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. Teksty źródłowe...
od 2015-10-20
do 2016-03-30
12
Artykuł
Tytuł
Powiat kępiński – daleko od Poznania, ale to także Wielkopolska
Opis "Powiat kępiński – daleko od Poznania, ale to także Wielkopolska" – takim mottem opatrzył profesor Jerzy Babiak otwierający numer artykuł, w którym dokonał charakterystyki historycznej, gospodarczej i społecznej oraz zaprezentował podstawowe informacje o tym jednym z najciekawszych subregionów Wielkopolski.
Czytelnicy znajdą dużo wiedzy o cennych przyrodniczo i wyróżniających się krajobrazowo strefach z ich zróżnicowanymi ekosystemami, których wyjątkowość potwierdza fakt, iż występują tutaj liczne obszary prawnie chronione.
Miłośnicy historii będą tropić ślady umowy kępińskiej, jednego z ważniejszych układów, jakie zostały zawarte w XIII wieku na ziemiach polskich – fundamentu zjednoczenia Pomorza Gdańskiego z Polską piastowską, którego dodatnie skutki trwają do dziś.
Dzieje Szembeków z Siemianic żyjących w okresie utraty bytu państwowego, ale także w Polsce odrodzonej, dają przykład, jak trwać i twórczo pracować zarówno w czasach trudnych, jak i normalnych. Że również południowe krańce Wielkopolski mają swoich Raczyńskich, Chłapowskich czy Działyńskich.
Wśród licznych walorów turystycznych i krajoznawczych ziemi kępińskiej nie sposób nie zauważyć takich ikon architektonicznych jak dworzec kolejowy czy wodociąg kępiński z charakterystyczną wieżą, która znalazła się na okładce, a także obiektów sakralnych.
Szczególny podziw budzą dwa obiekty sakralne związane z Kępnem. To drewniany kościół „Na Pólku” oraz sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie. Ich wyjątkowość wiąże się z tradycją corocznych pieszych pielgrzymek, jakie mieszkańcy Kępna i okolic odbywają od dziesięcioleci do tych kultowych miejsc.
Muzeum Ziemi Kępińskiej to dzieło grupy społeczników utworzone w roku 1938 w oparciu o doświadczenia w organizacji regionalnych wystaw rolno-przemysłowych powiatu kępińskiego w latach międzywojennych.
Fenomenem jest kępińskie meblarstwo, jeden z największych i najważniejszych ośrodków stolarskich zarówno na rynku lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym.
Kępno należy do nielicznych miast powiatowych, gdzie od ponad ćwierć wieku latają balony na ogrzane powietrze. Zjawisko to ma tradycje sięgające okresu międzywojennego i Antoniego Gabriela z Mnichowic, pilota i konstruktora samolotu „Śląsk”.
Podzielając opinię jednego z autorów tego numeru, że powiat kępiński zawsze kojarzył się z zaradnością, gospodarnością i kreatywnością, uznać można, że cechy te stanowią bardziej istotny miernik związków z Wielkopolską niż odległość mierzona kilometrami.

Aby poznać spis treści, wystarczy kliknąć okładkę z charakterystyczną kępińską wieżą wodociągową
Zapraszamy do lektury!
Kontakt: wtk@ngo24.pl