iPW

Skip Navigation LinksSerwis WTK - Start - Aktualności - Archiwum artykułów

Archiwum artykułów Aktualności

Publikowane od
do
LPTytułPublikacja 
83 XX Wielkopolska Konferencja Kulturalna
od 2013-06-25
do 2013-12-25
84 Pożegnaliśmy prof. Kazimierza Stępczaka
od 2013-05-29
do 2013-07-09
85 Zamek królewski znów góruje nad Poznaniem
od 2013-05-20
do 2013-09-15
87 Towarzystwo Przyjaciół Pro Sinfoniki im. Alojzego Andrzeja Łuczaka
od 2013-03-26
do 2013-06-26
108 Stanowisko Zarządu WTK
od 2012-03-01
do 2014-09-30
109 Krzysztof Kwaśniewski
od 2012-03-02
do 2014-09-30
110 Anna Dranikowska
od 2012-02-28
do 2014-09-30
111 Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne
od 2012-03-02
do 2014-09-30
112 Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
od 2012-03-02
do 2014-09-30
113 Dzierżymir Jankowski
od 2012-03-13
do 2014-09-30
145 Bożena Michalska
od 2012-03-12
do 2014-09-30
152 Kazimierz Kasperkiewicz
od 2012-03-14
do 2014-09-30
241 Wielkopolska Konferencja Kulturalna. Czytaj więcej ...
od 2012-12-06
 
254 Co, gdzie i kiedy? Zob. więcej ...
od 2010-09-18
 
279

PW

od 2012-08-01
 
12
Artykuł
Tytuł
XX Wielkopolska Konferencja Kulturalna
Opis

Dnia 8 czerwca Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą, Starostwo Powiatowe w Kole oraz Urząd Gminny w Kościelcu Kolskim w Sali Konferencyjnej w Ratuszu Miejskim zorganizowały panel dyskusyjny  Rola stowarzyszeń regionalnych w przemianach kulturowych Wielkopolski.

W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele dziewiętnastu wielkopolskich stowarzyszeń regionalnych (W Wielkopolsce jest ich około 150). Po referacie programowym wygłoszonym przez Stanisława Słopienia prezesa WTK oraz koreferacie znanego animatora kultury Zbigniewa Jaśkiewicza, w dyskusji poruszono między innymi problemy współpracy stowarzyszeń z władzami. W opinii większości dyskutantów nie ma woli władz i pieniędzy na realizację działań kulturowych stowarzyszeń. Władze realizują za to kosztowne programy promocyjne w postaci „Dni Miast”, „Dni Gmin”, festyny i imprezy, które często z kulturą regionalną są mało związane. Nie ma recepty na działania z młodzieżą, popularyzujące patriotyzm, tradycje kulturowe, organizujące życie muzyczne. Wiele mówiono o wydawnictwach regionalnych i „Przeglądzie Wielkopolskim” wydawnictwie WTK.  

Uczestnicy Sesji zwiedzili odbudowaną po katastrofie w 2008 r. wieżę ratuszową, Muzeum Technik Ceramicznych oraz Kościelec (Pałac Kreutzów i zabytkowy kościół parafialny). W drodze do Domu Pielgrzyma OO. Paulinów w Brdowie odwiedzili miejsca pamięci Powstania Styczniowego (krzyż w Bugaju oraz cmentarz w Brdowie).

Wieczór upłynął przy grillu i innych atrakcjach serwowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brdowskiej i OO Paulinów, gospodarzy Sanktuarium.

Dzień 9 czerwca rozpoczęto mszą św. w Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Brdowie. Część statutowa XX WKK pod przewodnictwem Tadeusza Krotosa z Kalisza odbyła się w Sali Konferencyjnej Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II. Po sprawozdaniach Zarządu WTK, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego i dyskusji udzielono absolutorium ustępującym władzom WTK.

W tajnych wyborach wyłoniono nowe władze WTK: 11-osobowy Zarząd, 5-osobową Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Przyjęto główne założenia do planu prac Towarzystwa na lata 2013-2016.

Na zakończenie uczestnicy XX Konferencji udali się do Ignacewa i uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających Powstanie Styczniowe 1863 przed tamtejszym pomnikiem z 1918 r. Po wystąpieniach przedstawicieli władz i odczytaniu listu Prezydenta RP odbył się apel poległych a następnie rekonstrukcja bitwy pod Ignacewem. Wśród uczestników uroczystości był potomek generała Edmunda Taczanowskiego a także członkini rodziny powstańca Leona Króla z Kórnika, delegatka WTPK, Stanisława Andrejewska.  

Dnia 20 czerwca w siedzibie WTK wybrany Zarząd WTK, w tajnym głosowaniu ukonstytuował się w następującym składzie: Stanisław Słopień (prezes) Leszek Praczyk (I wiceprezes), Bożena Michalska (II wiceprezes), Aleksandra Kowalska (sekretarz), Robert Czub (skarbnik), Grażyna Dziedziak, Kazimierz Krawiarz, Leon Mikołajczak, Aleksandra Podemska, Dariusz Racinowski, Bolesław Święciochowski (członkowie).   Tekst i foto K. Krawiarz

Więcej foto: http://sdrv.ms/10iDKT7.    Zob. również relację i zdjęcia na stronie Miasta Koła.