iPW

Skip Navigation LinksSerwis WTK - Start - Aktualności - Archiwum artykułów

Archiwum artykułów Aktualności

Publikowane od
do
LPTytułPublikacja 
139 XII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty
od 2011-03-31
do 2011-08-30
140 To świetna książka!
od 2011-03-09
do 2011-10-01
141 Zbigniew Banaszak nie żyje
od 2011-02-03
do 2011-03-03
144 Kulturalne potencjały i deficyty miast powiatowych
od 2010-12-15
do 2011-10-01
146 Ale Kino!
od 2010-12-13
do 2011-03-03
147 Poznańska burza kulturalna - z dużej chmury mały deszcz?
od 2010-12-10
do 2011-06-30
149 Nagroda Główna WTK za rok 2010
od 2010-12-04
do 2011-03-04
185 Dbajmy o nasze małe Ojczyzny!
od 2011-02-01
do 2012-05-02
254 Co, gdzie i kiedy? Zob. więcej ...
od 2010-09-18
 
354 Słownik delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. Czytaj więcej ...
od 2006-06-22
 
Artykuł
Tytuł
XII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty
Opis

XII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty Małe ojczyzny - pogranicze kultur i regionów
pod hasłem Twierdzą nam każde polskie słowo

Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej (woj. lubuskie),
Zarząd Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze,
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze,
Stowarzyszenie Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Region Kozła
oraz Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu

ogłaszają konkurs, adresowany do wszystkich twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych, którzy zechcą podjąć interesujące wyzwanie literackie.
 
Celem jest pozyskanie wartościowych małych form prozatorskich, opisujących polską rzeczywistość, inspirowaną twórczością Eugeniusza Paukszty.
 
Konkurs adresowany jest do młodzieży i do osób dorosłych.(Będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych).
 
Prace literackie nigdzie niepublikowane - opowiadanie, nowela, esej o objętości do 10 stron formatu A4 w trzech egzemplarzach oraz nagrane na nośniku CD, opatrzone godłem  należy przysłać
do dnia 30 sierpnia 2011r. na adres:
 
Gminna Biblioteka Publiczna
im. Eugeniusza Paukszty
ul. Browarna 7
66-120 Kargowa

W zaklejonej kopercie dołączyć swoje dane: nazwisko, imię, wiek, adres, telefon oraz oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (dostępne również na stronie www.biblioteka.kargowa.pl) *
 
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród - 30 września 2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury im. Wilhelma Blanke w Kargowej.
Prace zostaną nagrodzone pieniężnie.
Nagrodzone i wyróżnione prace w miarę możliwości opublikowane zostaną na stronie internetowej (www.biblioteka.kargowa.pl)
 
Bliższe informacje pod numerem telefonu: 68 352 63 68.

* OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w opisie nadesłanej pracy literackiej do potrzeb niezbędnych dla celów konkursowych
(w rozumieniu Ustawy z dn.29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych, Dz.U z 1997r Nr 133. poz.883)

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, natomiast w stosunku do utworów uczestników konkursu zastrzegają sobie prawo ich publicznej prezentacji bez honorarium za prawa autorskie.


Data:....................................   ..................................................................
                                                           (czytelny podpis)


Więcej o Eugeniuszu Paukszcie, konkursie oraz o noszącej jego imię Bibliotece: http://www.biblioteka.kargowa.pl