iPW

Skip Navigation LinksSerwis WTK - Start - Aktualności - Archiwum artykułów

Archiwum artykułów Aktualności

Publikowane od
do
LPTytułPublikacja 
92 50 lat temu powołano WTK
od 2012-10-23
do 2013-01-23
97 Jubileusz 125-lecia TMZŚ
od 2012-08-01
do 2012-11-01
98 Regionaliści w badaniach historii Archidiecezji Poznańskiej
od 2012-10-04
do 2012-12-30
102 Chram boga Nii na Ostrowie Lednickim. Świat wierzeń w Starej Baśni J.I. Kraszewskiego.
od 2012-04-27
do 2012-10-31
107 Kościoły drewniane w Wielkopolsce
od 2012-06-03
do 2012-12-03
108 Stanowisko Zarządu WTK
od 2012-03-01
do 2014-09-30
109 Krzysztof Kwaśniewski
od 2012-03-02
do 2014-09-30
110 Anna Dranikowska
od 2012-02-28
do 2014-09-30
111 Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne
od 2012-03-02
do 2014-09-30
112 Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
od 2012-03-02
do 2014-09-30
113 Dzierżymir Jankowski
od 2012-03-13
do 2014-09-30
145 Bożena Michalska
od 2012-03-12
do 2014-09-30
152 Kazimierz Kasperkiewicz
od 2012-03-14
do 2014-09-30
238 Wielkopolska poprzez wieki (II edycja)
od 2012-01-27
do 2012-12-01
254 Co, gdzie i kiedy? Zob. więcej ...
od 2010-09-18
 
12
Artykuł
Tytuł
50 lat temu powołano WTK
Opis

Donosiły o tym wszystkie ówczesne poznańskie gazety na pierwszych swoich stronach.

WTK rozpoczyna działalność w najprzychylniejszym klimacie dla poczynań kulturalnych - mówił Stefan Olszowski, ówczesny sekretarz KW PZPR, którego referat zapoczątkował obrady Wielkopolskiej Konferencji Kulturalnej zwołanej na 2 listopada 1962 roku w Poznaniu w rozmowie z dziennikarzem Expressu Poznańskiego Ryszardem Daneckim.

Dla rozwoju życia kulturalnego, jego nurtu umysłowego, właściwego funkcjonowania instytucji artystycznych — niezbędne jest stałe forum dyskusji, forma lepszego dotarcia do szerokich kręgów społeczeństwa oraz skoncentrowanie i koordynacja pojedynczych poczynań.

WTK nie powinno być dublerem istniejących stowarzyszeń, instytucji i organizacji. Nie powinno także centralizować inicjatyw. Cele jego można w ogólnym zarysie tak uszeregować:
- ocena potrzeb i wyrażanie opinii środowisk kulturalnych wobec władz partyjnych i państwowych, instytucji i organizacji społecznych;
- współudział w kształtowaniu kierunków oraz metod działalności upowszechnieniowej, naukowej i artystycznej;
- upowszechnianie za pomocą wszystkich dostępnych środków — dorobku z zakresu twórczości naukowej, artystycznej i regionalizmu wielkopolskiego;
- najszerzej pojęta popularyzacja istotnych wartości kultury narodowej.

W 75-osobowym zarządzie nowej organizacji znaleźli się szefowie najważniejszych instytucji kulturalnych oraz przedstawiciele powiatów Wielkopolski. Do 15-osobowego Prezydium Zarządu WTK weszli: prezes — przewodniczący Prezydium WRN Franciszek Szczerbal, wiceprezesi: sekretarz KW PZPR Stefan Olszowski, wiceprzewodnicząca Prezydium RN m. Poznania Władysława Klawiter i red. nacz. „Głosu Wielkopolskiego Lesław Tokarski, skarbnik Stanisław Kubiak, sekretarz Jerzy Męczyński, członkowie: Feliks Fornalczyk, Jan Kiona, Jerzy Kurczewski, Alojzy Łuczak, Edmund Maćkowiak, Witalis Mańszewski, Eugeniusz Paukszta, Zdzisław Romanowski i Jerzy Tuszyński.

Za główny cel Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego uznano w uchwale konferencji pełniejsze wykorzystanie istniejących w Wielkopolsce ośrodków naukowych, artystycznych i społecznego ruchu kulturalnego — oraz występowanie wobec władz z nowymi inicjatywami spoleczno-kulturalnymi, zmierzającymi do uzyskania trwałych efektów. Uznano też, że WTK pracować będzie na zasadzie federacji istniejących towarzystw regionalnych oraz innych stowarzyszeń kulturalno-oświatowych.

Konferencja zobowiązała Zarząd do powołania terenowych ogniw Towarzystwa. Za najpilniejsze zadania uznano: przygotowania do II Wielkopolskiego Festiwalu Kulturalnego oraz działania w zakresie rozwoju bazy kulturalnej.

Więcej...