iPW

Skip Navigation LinksSerwis WTK - Start - Aktualności

Aktualności

Regionalizm literacki wobec pamięci i historii

V konferencja z cyklu "Nowy regionalizm w badaniach regionalnych".

Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk.

"Chcemy przedyskutować ogólniejsze i bardziej szczegółowe kwestie obecności 'historii' i 'pamięci' w literaturze osadzonej w konkretnym regionie. Tematem wystąpień mogą być wzajemne relacje między historią polityczną, pamięcią zbiorową oraz indywidualną a literaturą regionalną. [...] W dziejach mniejszych i większych społeczności historia rozmijała się (lub nadal się rozmija) z tym, co jest zapamiętane przez konkretne osoby. Ponadto nacisk położony na historię i pamięć wynika z przekonania, że literatura regionalna w Polsce kształtowała się pod presją izolowanych, stronniczo interpretowanych lub wypieranych wydarzeń historycznych" - piszą organizatorzy.

Zgłoszenia do 4 marca 2016 r. Opłata konferencyjna wynosi 300 zł, a dla doktorantów 200 zł.

Szczegóły: http://regionhistoriapamiec.pl

Czas i miejsce: 2016-04-13 - 2016-04-14, Olsztyn.