iPW

Skip Navigation LinksSerwis WTK - Start - Aktualności

Aktualności

Powiat kępiński – daleko od Poznania, ale to także Wielkopolska

"Powiat kępiński – daleko od Poznania, ale to także Wielkopolska" – takim mottem opatrzył profesor Jerzy Babiak otwierający numer artykuł, w którym dokonał charakterystyki historycznej, gospodarczej i społecznej oraz zaprezentował podstawowe informacje o tym jednym z najciekawszych subregionów Wielkopolski.
Czytelnicy znajdą dużo wiedzy o cennych przyrodniczo i wyróżniających się krajobrazowo strefach z ich zróżnicowanymi ekosystemami, których wyjątkowość potwierdza fakt, iż występują tutaj liczne obszary prawnie chronione.
Miłośnicy historii będą tropić ślady umowy kępińskiej, jednego z ważniejszych układów, jakie zostały zawarte w XIII wieku na ziemiach polskich – fundamentu zjednoczenia Pomorza Gdańskiego z Polską piastowską, którego dodatnie skutki trwają do dziś.
Dzieje Szembeków z Siemianic żyjących w okresie utraty bytu państwowego, ale także w Polsce odrodzonej, dają przykład, jak trwać i twórczo pracować zarówno w czasach trudnych, jak i normalnych. Że również południowe krańce Wielkopolski mają swoich Raczyńskich, Chłapowskich czy Działyńskich.
Wśród licznych walorów turystycznych i krajoznawczych ziemi kępińskiej nie sposób nie zauważyć takich ikon architektonicznych jak dworzec kolejowy czy wodociąg kępiński z charakterystyczną wieżą, która znalazła się na okładce, a także obiektów sakralnych.
Szczególny podziw budzą dwa obiekty sakralne związane z Kępnem. To drewniany kościół „Na Pólku” oraz sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie. Ich wyjątkowość wiąże się z tradycją corocznych pieszych pielgrzymek, jakie mieszkańcy Kępna i okolic odbywają od dziesięcioleci do tych kultowych miejsc.
Muzeum Ziemi Kępińskiej to dzieło grupy społeczników utworzone w roku 1938 w oparciu o doświadczenia w organizacji regionalnych wystaw rolno-przemysłowych powiatu kępińskiego w latach międzywojennych.
Fenomenem jest kępińskie meblarstwo, jeden z największych i najważniejszych ośrodków stolarskich zarówno na rynku lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym.
Kępno należy do nielicznych miast powiatowych, gdzie od ponad ćwierć wieku latają balony na ogrzane powietrze. Zjawisko to ma tradycje sięgające okresu międzywojennego i Antoniego Gabriela z Mnichowic, pilota i konstruktora samolotu „Śląsk”.
Podzielając opinię jednego z autorów tego numeru, że powiat kępiński zawsze kojarzył się z zaradnością, gospodarnością i kreatywnością, uznać można, że cechy te stanowią bardziej istotny miernik związków z Wielkopolską niż odległość mierzona kilometrami.

Aby poznać spis treści, wystarczy kliknąć okładkę z charakterystyczną kępińską wieżą wodociągową
Zapraszamy do lektury!
Kontakt: wtk@ngo24.pl

(747) 2016-01-10