iPW

Skip Navigation LinksSerwis WTK - Start - Bazy danych - Regionalne stowarzyszenia kultury w Internecie

Adresy internetowe RSK w kraju

Organizacja
NazwaMiejscowość 
Chmielnickie Stowarzyszenie Kulturalne Chmielnik
Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne Włocławek
Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne Wrocław
Elbląskie Towarzystwo Kulturalne Elbląg
Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży "Schola Cantorum" Kalisz
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Kalisz
Kolski Klub Fotograficzny FAKT im. T. Cypriana Koło
Koło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego Poznań
Konfraternia Kulturalna Oleśnica Śląska
Koszalińskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne Koszalin
Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne w Więcborku Więcbork
Krzywińskie Towarzystwo Kulturalne Krzywiń
Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne Kwidzyn
Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne Leszno
Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Leszno
12345678910...
Chmielnickie Stowarzyszenie Kulturalne
Adres ul. Szkolna 7, 26020 Chmielnik
URL http://www.chmielnickie.prv.pl
Kontakty
emailchmielnickiestowarzyszenie@vp.pl 
OpisCelem stowarzyszenia jest: Upowszechnianie działań w celu wszechstronnego kulturowego rozwoju Miasta i Gminy Chmielnik; Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej; Kultywowanie historii i kultury Miasta i Gminy Chmielnik w zakresie: 1/ odtworzenie i zebranie danych o historii Miasta i Gminy Chmielnik, 2/ zachowanie świadectw historycznych z dziejów rozwoju Chmielnika i tradycji kulturowych, 3/ podejmowanie działań w celu zachowania zabytkowych elementów budownictwa w Mieście i Gminie Chmielnik, 4/ propagowanie wśród młodzieży historii Chmielnika oraz tożsamości lokalnej. 4. Propagowanie idei demokracji, samorządności lokalnej, Unii Europejskiej. 5. Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i wszelkiego rozwoju gospodarczego. Cele,Stowarzyszenie realizuje miedzy innymi poprzez: l/ prowadzenie przedsięwzięć kulturalnych podkreślających tożsamość lokalną, objęcie opieką istniejące świadectwa przeszłości historycznej. zabytki, 2/oddziaływanie na ład przestrzenny i estetykę gminy, 3/ organizację konkursów, pokazów, 4/ oddziaływanie sposobami przewidzianymi prawem na władze lokalne i wojewódzkie w sprawach służących rozwojowi Chmielnika w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb miejscowego społeczeństwa, wysuwanie postulatów w tym zakresie, 5/ gromadzenie funduszy na realizację celów statutowych, 6/ organizację odczytów, prelekcji, spotkań otwartych ze społeczeństwem. 7/ współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków, wymiany doświadczeń i realizacja wspólnych projektów kulturalnych, 8/ organizację szkoleń i konferencji.