iPW

Skip Navigation LinksSerwis WTK - Start - Forum - Regulamin

Regulamin Forum iPW

Regulamin w przygotowaniu

 1. Niniejszy regulamin (nazywany dalej Regulaminem) określa warunki i zasady korzystania z serwisu Forum iPW funkcjonującego w ramach portalu internetowego WTK .
 2. Forum iPW jest serwisem internetowym Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego (zwanego dalej WTK) z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Święty Marcin 80-82/p.306, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000103054.
 3. Forum iPW jest serwisem internetowym umożliwiającym użytkownikom Internetu wymianę informacji, prowadzenie dyskusji na określony temat w kategoriach tematycznych znajdujących się w tym serwisie.
 4. Korzystanie z Forum iPW jest wolne od opłat.
 5. Korzystanie z Forum iPW jest anonimowe.
 6. Użytkownicy Forum iPW nie mogą zamieszczać następujących treści:
  • związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, stanowiących ofertę, zaproszenie do rokowań, zaproszenie do składania ofert, reklamę lub promocję;
  • naruszających obowiązujące prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, naruszających prawa osób trzecich i WTK, naruszających dobra osobiste;
  • obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby;
  • zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujących do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny;
  • zawierające spam.
 7. WTK nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w Forum iPW przez jego użytkowników.
 8. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, WTK jest uprawnione do usunięcia treści zamieszczonych przez użytkowników Forum iPW, zablokowania edycji i możliwości korzystania z Forum iPW bez powiadamiania o fakcie i przyczynach.
 9. WTK zastrzega sobie prawo do przerw lub zakłóceń w funkcjonowaniu Forum iPW wynikających z konieczności naprawy, rozbudowy, zmiany konfiguracji, wymiany lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania.
 10. WTK nie jest odpowiedzialne za niedostępność Forum iPW wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. WTK nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub ich uszkodzenia. WTK nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe funkcjonowanie Forum iPW.
 11. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Forum iPW. Uczestnictwo w Forum iPW jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 12. WTK jest uprawnione do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Forum iPW, o ile nie zastrzeżono inaczej.

Redakcja iPW, 20. grudnia 2007 r.