iPW

Skip Navigation LinksSerwis WTK - Start - PW

Przegląd Wielkopolski

Kultura, historia, ekorozwój, turystyka. ISSN 0860-7540. Index 371 335.

 

 

 

 

Zobacz:

 Przeczytaj:

Przegląd Wielkopolski jest kwartalnikiem wydawanym przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu.

Wydawnictwo stawia przed sobą następujące cele:

 • rozwój, popularyzacja oraz promocja wiedzy o regionie ze szczególnym uwzględnieniem najszerzej pojętej kultury;
 • krzewienie patriotyzmu lokalnego otwartego na inne regiony i kraje;
 • rozwijanie i promocja tradycyjnych oraz nowych form uczestnictwa w kulturze i życiu publicznym, w tym edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży;
 • wymiana myśli, doświadczeń, opinii oraz inspiracji pomiędzy teoretykami i praktykami.

Zapraszamy do współpracy uczonych oraz badaczy zajmujących się problematyką Wielkopolski a także ludzi biznesu, samorządowców, nauczycieli i regionalistów.

Szczególnie zależy nam na ukazywaniu wartości kulturotwórczych wynikających z odrębności regionalnej Wielkopolski, zróżnicowania jej subregionów i innych jednostek terytorialnych. Pragniemy ukazywać unikalną problematykę, którą żyje społeczność regionalna i społeczności lokalne a także sposoby rozwiązywania przez nie strategicznych zadań. Wśród zadań w skali dużego regionu interesują nas zwłaszcza: mecenat artystyczny, budownictwo monumentalne, realizacje urbanistyczne, rozwijanie nauki i technologii, polityka w zakresie krajowej i międzynarodowej wymiany kulturalnej.

Osoby zainteresowane współpracą z redakcją prosimy o teksty:

 • na tematy ogólnoprzyrodnicze, geograficzne, prehistoryczne, historyczne, obyczajowe, oświatowe, językowe, gospodarcze;
 • z dziedziny literatury, teatru, filmu, muzyki i sztuki;
 • o życiu kulturalnym w miastach i wsiach, gminach i powiatach;
 • o zaginionych i pielęgnowanych dotychczas zabawach, strojach, zwyczajach towarzyskich i zawodowych, o dawnym i dzisiejszym krajobrazie, wyglądzie miast, osiedli, domów itd.;
 • o ludowych podaniach, legendach i pieśniach a także gwarze i starych nazwach miejscowych;
 • o praktycznych wskazówkach co do sposobów oraz metod realizacji projektów społeczno-kulturalnych oraz przeprowadzania badań regionalnych;
 • o tradycjach pracy organicznej i samoorganizacji społeczeństwa oraz obecnej aktywności obywatelskiej, działalności samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych,

Wydawnictwo jest adresowane przede wszystkim do wszelkiego typu szkół, urzędów administracji samorządowej, placówek kultury, redakcji prasy lokalnej, organizacji pozarządowych, regionalistów i przyjaciół Wielkopolski, Wielkopolan z urodzenia lub z wyboru.

Zapraszamy!