iPW

Skip Navigation LinksSerwis WTK - Start - PW - Oferta

Nasza oferta - zaproszenie do współpracy

"Przegląd Wielkopolski" popularyzuje wiedzę o regionie, ze szczególnym uwzględnieniem jego historii, kultury i rozwoju. Publikuje teksty pomocne we wszechstronnym poznawaniu Wielkopolski, edukacji oraz działalności obywatelskiej. Krzewi patriotyzm lokalny jako podstawę uczestnictwa we współpracy z innymi regionami i krajami. Jest miejscem wymiany myśli, doświadczeń, opinii oraz inspiracji cenionym przez najwybitniejszych przedstawicieli nauki i praktyki.

Zapraszamy zainteresowane osoby, instytucje, gminy, miasta, powiaty i organizacje pozarządowe do korzystania z naszych łamów w celu prezentacji nieznanych bądź mało znanych aspektów wiedzy o Wielkopolsce i Wielkopolanach a także ich własnych "pomysłów na Wielkopolskę" jako jeden z najbardziej czytelnych regionów w Europie.

Z największym zainteresowaniem przyjmujemy teksty poszukujące lub wskazujące na cechy oraz wartości unikalne, niepowtarzalne, wyróżniające spośród innych (gmin, miast, regionów) i wzbogacające w ten sposób Polskę.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zamówienia ani zobowiązania do publikacji tekstów nadesłanych do redakcji.

Przyjmujemy do publikacji również teksty zlecone, ogłoszenia, ogłoszenia drobne (do 20 wyrazów) oraz reklamy. Ceny umowne.

Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji tekstów zleconych oraz reklam bez podania przyczyny.

Adres redakcji