iPW

Skip Navigation LinksSerwis WTK - Start - PW - Spis treści

PW

Przegląd Wielkopolski nr 110 (4/2015)

Spis treści

3Stanisław Słopień. Od redakcji
4Jerzy Babiak. O powiecie kępińskim
9Marian Lorenz. Umowa kępińska z 15 lutego 1282 r.
14Marian Lorenz. Geneza i historyczne uwarunkowania powiatu kępińskiego
21Łukasz Kamiński. Geneza rodu Szembeków i jego linia siemianicka w powiecie kępińskim
28Jerzy Babiak. Dworzec kępiński – unikalna budowla infrastruktury kolejowej
30Jerzy Babiak. Kultowe obiekty sakralne
33Mirosław Grygier. Historia wodociągów kępińskich 1905-2015
39Krystyna Sumisławska. Regionalne wystawy rolno-przemysłowe powiatu kępińskiego w okresie międzywojennym
43Mirosław Łapa. Kępińska tradycja balonowa
48Witold Jankowski. Powiat kępiński – zagłębie przemysłu meblowego w Polsce
50Krzysztof Dąbrowski. Kępińskie wystawy przemysłu meblarskiego
52Joanna Kaczorowska. Mass media Ziemi Kępińskiej
56Memoriał w sprawie połączenia powiatów kępińskiego i ostrzeszowskiego [Dokumenty]
60Jerzy Babiak. Wacław Kokociński (1886-1965)[Wybitni Kępnianie]
61Jerzy Babiak. Tadeusz Piotr Potworowski (1898-1962) [Wybitni Kępnianie]
62Marian Lorenz. Henryk Tyszkiewicz (1944-2012)[Wybitni Kępnianie]
63Jerzy Babiak. Tutaj także jest Wielkopolska. Historyczno-kulturalno-przyrodniczy dorobek powiatu kępińskiego, oprac. A. Biniek [Z półki Wielkopolanina]
64Jerzy Babiak. Kępińscy Żydzi, red. M. Łapa, [Z półki Wielkopolanina]
64Marian Lorenz. Kępno i Ziemia Kępińska w latach 1946-1956. Studia i szkice, pod red. J. Bednarka i J. Żelazko, [Z półki Wielkopolanina]
66Jerzy Babiak. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Kępnie (1920 - 2010), red. W. Mazurkiewicz [Z półki Wielkopolanina]
67Marian Lorenz. Monografia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie (1920-2010). Wspomnienia z tamtego wczoraj, pod red. G. Gatner i B. Wylęgi-Grygierzec [Z półki Wielkopolanina]
68Marian Lorenz. „Zeszyty Powiatowe” wydawane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie [Z półki Wielkopolanina]
70Ważniejsze publikacje dotyczące ziemi kępińskiej,które warto przeczytać
71Noty o autorach
72Summary

Okładki

IJerzy Babiak. Powiat kępiński – daleko od Poznania, ale to także Wielkopolska... Wieża wodociągowa w Kępnie. Fot. J. Babiak, 2015 r.
IIJerzy Babiak. Dworzec kępiński. Fot. J. Babiak, 2015 r.
IIIJerzy Babiak. Kościół św. Idziego w Mikorzynie. Park w Siemianicach. Fot. J. Babiak, 2015 r.
IVHerb, flaga oraz mapa powiatu kępińskiego
Okładka IOkładka IIOkładka IIIOkładka IV