iPW

Skip Navigation LinksSerwis WTK - Start - PW - Spis treści

PW

Przegląd Wielkopolski nr 106 (4/2014)

Spis treści

3Stanisław Słopień. Od redaktora
4Łukasz Rogowski. Poznańska socjologia – dziedzictwo i bagaż Floriana Znanieckiego
11Iwona Borkowska. Społeczne problemy współczesnej Wielkopolski
22Krzysztof Bondyra, Aleksandra Niewiarowska. Wielkopolski regionalizm ekonomiczny. Rogal świętomarciński – historia sukcesu
34Kazimierz Taczanowski. Fort VIII w Poznaniu: zapomniana historia
41Krzysztof Abram. O katedrze kaliskiej i nie tylko
45Ewelina Czapska. Ks. Mieczysław Bielawski (1879-1923)[Wielkopolanie]
58Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej obchodziło jubileusz 40-lecia powołania
61Eugeniusz Kurasiński. Obchody Roku Oskara Kolberga w Śmiglu
63Wiesław Kubiak. Niesłuszne oskarżenie Tomasza Hutten-Czapskiego
63Justyna Muszalska. „Laskowska ziemia wierszem malowana”
65XI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka
66Mariusz Formanowicz. Stanisław Konatkowski – delegat z Berlina [Słownik delegatów Polskiego Sejmu Dzielnicowego]
66Łukasz Dembski. Gabinet profesora Krzysztofa Skubiszewskiego Ministra Spraw Zagranicznych RP (1989-1993)w Instytucie Zachodnim w Poznaniu
71Kazimierz Krawiarz. Maria Woźnica, Stowarzyszenia w gminie Trzcinica w okresie międzywojennym, Towarzystwo Przyjaciół Lasek „Lukus”, Laski 2013, ss. 104. [Rec.]
73Dariusz Skalski. Przeszłość odległa i bliska. Studia z zakresu politologii i historii, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Wallasa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2012, ss. 625. [Rec.]
75Danuta Konieczka-Śliwińska. X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych w Bydgoszczy [Ruch Stowarzyszeń Regionalnych RP]
77Władze Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP wybrane podczas Walnego Zgromadzenia 13 września 2014 roku na kadencję 2014-2018
79Summary
80Noty o autorach

Okładki

IPomnik Ignacego Jana Paderewskiego powstaje w Poznaniu. Wizualizacja projektu. Foto Towarzystwo im Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.
IIApel Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
III40-lecie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej i Rok Oskara Kolberga w Śmiglu
IVPrzekaż nam Twój 1% podatku
Okładka IOkładka IIOkładka IIIOkładka IV