iPW

Skip Navigation LinksSerwis WTK - Start - PW - Spis treści

PW

Przegląd Wielkopolski nr 109 (3/2015)

Spis treści

3Stanisław Słopień. Od redakcji
4Małgorzata Cichoń, Iwona Piotrowska. Dydaktyka geografii na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu
10Małgorzata Cichoń. Dziedzictwo poprzemysłowe miasta Poznania przestrzenią dla partycypacji społecznej
22Filip Bebenow. Wielkopolskie kolejki
28Renata Graf. Ślady dawnej eksploatacji surowców ceramicznych i ich wpływ na stosunki wodne miasta Poznania
35Jan Przybyłek. Węgiel brunatny – bogactwo czy przekleństwo południowo-zachodniej Wielkopolski
50Mariusz Lamentowicz, Dominika Łuców. Torfowiska Puszczy Noteckiej
54Kamil Jawgiel. Małe powodzie na rzekach lewobrzeżnej Warty w Poznaniu
58Iwona Piotrowska. Edukacja w Wielkopolsce
64Jakub Sypniewski. Nauczanie przez odkrywanie odpowiedzią na współczesne wymagania w edukacji przyrodnicze
69Artur Żyto. Marcelińskie questy
75Krzysztof Janku. Ekologia krajobrazu jako przedmiot dodatkowy w wielkopolskich szkołach ponadgimnazjalnyc
78Jerzy J. Parysek, Tadeusz Stryjakiewicz. Profesor Zbyszko Chojnicki
84Komunikat o Konferencji
85Noty o autorach
87Summary

Okładki

ICollegium Maius, Poznań ul. Fredry 10; Collegium Geographicum, Poznań ul. Dzięgielowa 27. Fot.: W. Mania, A. Kijowski. Proj. J. Zwoliński
IIGeopark Morasko. Fot. M. Makohonienko
IIIFot.: D. Abramowicz, F. Bebenow, M. Holka, K. Janku, I. Piotrowska
IVKampus UAM w Poznaniu na Morasku z zaznaczonym Collegium Geographicum. Fot. A. Kijowski
Okładka IOkładka IIOkładka IIIOkładka IV