iPW

Skip Navigation LinksSerwis WTK - Start - PW - Spis treści

PW

Przegląd Wielkopolski nr 105 (3/2014)

Spis treści

3Stanisław Słopień. Od redakcji
5Dagmara Nowakowska. Wielkopolska Włodzimierza Odojewskiego. Przyczynek do biografii
14Norbert Delestowicz. Wspomnienia Wirydianny Fiszerowej z Radolińskich o rodzinie Radolińskich z Jarocina
24Maciej Czarnecki. Przyczynek do historii grobu Hipolita Cegielskiego
34Jarosław Buziak. Cmentarz żydowski w Zagórowie
44Krzysztof Abram. Czym jest regionalizm wielkopolski?
45Lucyna Bełch, Ewa Mroczyk, Władysław Ruks. Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna
47Wanda Butowska. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu
48Mariusz Marzyński. Ks. mgr Tadeusz Biela – wielkopolski prefekt
53Jacek Schmidt. Profesor Andrzej Brencz – badacz kultury ludowej Wielkopolski
55Barbara Rochatka, Tomasz Rochatka. Muzeum Tyflologiczne w Owińskach – z innego punktu „widzenia”
59Mariola Olejniczak. Program edukacyjny Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy „Poznać przeszłość – zrozumieć teraźniejszość – kreować przyszłość”
62Grażyna Dziedziak. XXXVI Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu
65Florian Piasecki. 10-lecie Towarzystwa Przyjaciół Lasek „Lukus”
69Adam Kusz. Piętnaście lat partnerstwa Gołańcz – Allendorf/Lumda
72Dariusz Skalski. Obchody jubileuszu 10-lecia PWSZ w Wałczu
74Jędrzej Krystek. Wielkopolska 25 lat po transformacji [Sejmik regionalistów przed X Kongresem RTK w Bydgoszczy]
77Zbigniew Ptak. Dr Stanisław Sroka (1941-2014)[Z żałobnej karty]
79Summary
80Noty o autorach

Okładki

IJarosław Chwalisz. Włodzimierz Odojewski. W tle ogród – cmentarz przy Szpitalu Świętej Rodziny w Poznaniu – miejsce wydarzeń z opowiadania "Spisywane z pamięci" W. Odojewskiego
IIKs. Tadeusz Biela - wielkopolski prefekt. (Do tekstu s. 48)
IIISchola Cantorum 2014 (Do tekstu s. 62)
IVTomasz Rohatka prezentuje notatnik brajlowski (Do tekstu s. 55)
Okładka IOkładka IIOkładka IIIOkładka IV