iPW

Skip Navigation LinksSerwis WTK - Start - PW - Prenumerata

Prenumerata i sprzedaż

Cena pojedynczego egzemplarza, także numerów archiwalnych, zł. 10-.

Sprzedaż prowadzą:

  • Biuro WTK, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań tel. +48 514 012 395, e-mail: wtk@ngo24.pl.
  • Wybrane regionalne stowarzyszenia kultury w województwie wielkopolskim
  • Biuro prowadzi również prenumeratę a także sprzedaż wysyłkową numerów archiwalnych. Przy wysyłce ponad dwóch zeszytów do ceny dolicza się koszt wysyłki.

Aby otrzymać bieżący lub wybrany archiwalny numer, prosimy o kontakt tel. lub e-mailowy z Biurem WTK.

PRENUMERATA REDAKCYJNA

Aby zamówić prenumeratę krajową, prosimy dokonać wpłaty 40,- zł. w Biurze lub na konto Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego ul. Św. Marcin 80/82, 61- 809 Poznań, 82 1060 0076 0000 3200 0136 7123 z dopiskiem: "Prenumerata roczna od nr ... rok ..."[podać numer i rok; rozpocząć można od dowolnego numeru].

Warunki prenumeraty z wysyłką za granicę ustalane są w drodze porozumienia (umowy)

Przy zamówieniu przez regionalne towarzystwo kultury 10 oraz więcej egzemplarzy każdego numeru udzielamy korzystnego rabatu.

Wzór zamówienia do wydrukowania

Lista punktów sprzedaży "PW" oraz jego kolporterów jest otwarta. Warunki do uzgodnienia. Zapraszamy!

Zaproszenie do współpracy

"Przegląd Wielkopolski" popularyzuje wiedzę o Wielkopolsce, ze szczególnym uwzględnieniem jej historii, kultury i rozwoju. Publikuje teksty pomocne we wszechstronnym poznawaniu regionu, edukacji oraz działalności obywatelskiej. Krzewi patriotyzm lokalny jako podstawę uczestnictwa we współpracy z innymi regionami i krajami. Jest miejscem wymiany myśli, doświadczeń, opinii oraz inspiracji cenionym przez wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki.

Zainteresowane osoby, instytucje, gminy, miasta, powiaty, organizacje pozarządowe zapraszamy do prenumeraty "Przeglądu Wielkopolski". Proponujemy korzystanie z naszych łamów również w celu prezentacji własnych "pomysłów na Wielkopolskę" oraz dzielenia się wiedzą, doświadczeniami a także informowania o zamierzeniach. Z zainteresowaniem zapoznamy się z Państwa propozycjami tematyki kolejnych publikacji, także gotowymi tekstami, zastrzegając jednak wyłączne prawo redakcji do decydowania o ich druku.

Na stronach internetowych "Przeglądu Wielkopolskiego" (http://www.wtk.poznan.pl/pw) możecie Państwo znaleźć między innymi spis treści bieżących oraz poprzednich numerów a także inne informacje związane z jego problematyką.