imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres, telefon, e-mail miejsce na adnotacje WTK


Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne
ul. Św. Marcin 80 / 82
61- 809 Poznań
tel. +48 514 012 395
 

e-mail: wtk@ngo24.pl

Zamówienie
 
Zamawiam
 
   * Przegląd Wielkopolski numer 3 rok 2015 wraz z wysyłką (10,-)
   * Cztery kolejne numery Przeglądu Wielkopolskiego wraz z wysyłką od nr ... rok ...... [podać numer i rok] (40,-)
* Przegląd Wielkopolski numer ..... rok ............ w wersji elektronicznej (7,50)
* Cztery kolejne numery Przeglądu Wielkopolskiego w wersji elektronicznej od nr ... rok ......... [podać numer i rok] (30,-)
  Wpłatę w wysokości .......... 
   * przekazuję na konto bankowe WTK: 82 1060 0076 0000 3200 0136 7123
   * ureguluję po otrzymaniu rachunku
 


Zamówienie można wysłać również pocztą elektroniczną:  wtk@ngo24.pl
         
miejscowość, data, podpis/podpisy, pieczęć