Słownik delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy

Skip Navigation LinksSłownikHasła

Przegląd haseł

ks. Janke Kazimierz
Kotlin, Powiat Jarociński, Poznańskie

Urodził się 14 listopada 1883 r. w Dziekanowicach pow. Gniezno. Ojciec jego Józef (1851-1931) był młynarzem. Po 1916 r. zamieszkał w Kotlinie. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Dziekanowicach uczył się w Gimnazjum w Rogoźnie, gdzie działał w patriotycznym Towarzystwie Tomasza Zana. Maturę zdał w 1906 r. Następnie wstąpił do seminarium duchownego w Gnieźnie. Święcenia otrzymał w 1910 r. Po kilku latach wikariatu został w 1916 r. proboszczem w Kotlinie. Po objęciu probostwa w Kotlinie, współpracował w działalności patriotycznej z wieloma osobami, między innymi kierownikiem szkoły Michałem Taczakiem, działaczem ludowym – rolnikiem Piotrem Szyszką (1874-1965) i Władysławem Grabskim (1867-1927) – ziemianinem, właścicielem Kurcewa, wtajemniczonym w prace Polskiego Komitetu Narodowego w Paryżu, delegatem na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w 1918 r. Po zakończeniu działań wojennych 11 listopada 1918 r. ks. Kazimierz Janke i rolnik Piotr Szyszka zorganizowali milicję i straż obywatelską w Kotlinie dla utrzymania ładu i porządku w Kotlinie i okolicy, gdzie pełnił funkcję komisarza, do czasu objęcia tego stanowiska przez Euzebiusza Basińskiego z Jarocina. Na ogólnym zebraniu mieszkańców Kotlina i okolicy, które odbyło się w niedzielę 24 listopada 1918 r. ks. K. Janke został wybrany delegatem na Polski Sejm Dzielnicowy. Delegatami na Sejm zostali wybrani z kotlińskiego obwodu również: Władysław Grabski z Kurcewa, Michał Broda (1876-1928) z Kotlina oraz K. Krzymiński z Kurcewa. Polski Sejm Dzielnicowy obradował w Poznaniu w dniach 3-5 grudnia 1918 r. W okresie Powstania Wielkopolskiego 1918--1919 ks. Janke pomagał – wspólnie z Piotrem Szyszką – werbować ochotników do jarocińskich oddziałów powstańczych. Ks. Janke poparł kandydaturę Piotra Szyszki w wyborach parlamentarnych w 1922 r. oraz w wyborach w 1928 r., gdzie został wybrany posłem z listy PSL na kadencję 1928-1930. Na początku lat dwudziestych XX w. ks. Janke pełnił również obowiązki proboszcza parafi i magnuszewickiej. Był organizatorem patriotycznych uroczystości rocznicowych na cmentarzu w Magnuszewicach przy pomniku poległych powstańców wielkopolskich, na przykład w 1928 r. z okazji 10. rocznicy odzyskania niepodległości. W okresie międzywojennym ks. Janke aktywnie włączał się w życie społeczno-gospodarcze Kotlina i powiatu. W latach 1928-1931 pełnił funkcję prezesa Rady Nadzorczej Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej w Kotlinie oraz (w tych samych latach) członka Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej w Kotlinie. Działał w 1917 r. i w 1927 r. w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Rolnik” w Jarocinie. Zmarł 27 listopada 1931 r. w Kotlinie i został pochowany na miejscowym cmentarzu.

Źródła

Jan Jajor. Przegląd Wielkopolski ? 2011 ? 3(93)

Opracowanie

Jan Jajor