iPW

Skip Navigation LinksSerwis WTK - Start - WTK

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne

Wielkopolska należy do najbardziej czytelnych regionów historycznych w Europie. Tu zaczęła się Polska (Ojciec św. Jan Paweł II), tu podczas zaborów dzięki działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej ocalono tożsamość narodową i ukształtowano charakterystyczny dla tego regionu etos pracy. Do tradycji tej nawiązuje Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, którego celem jest:

  • promocja inicjatyw indywidualnych oraz zbiorowych na rzecz rozwoju Wielkopolski w nawiązaniu do dziedzictwa i kultury regionu,
  • upowszechnianie wiedzy o kulturze i społeczeństwie Wielkopolski w przeszłości i obecnie,
  • integracja społeczności regionu wokół wartości kulturowych wnoszonych przez Wielkopolskę do dorobku ogólnokrajowego,
  • promocja aktywności społeczności lokalnych na rzecz rozwoju kultury,
  • reprezentowanie ruchu regionalnych stowarzyszeń kultury w Wielkopolsce wobec władz państwowych i samorządowych.

z Misji WTK

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne działa od roku 1962, jest organizacja pożytku publicznego (KRS 0000103054). Stowarzyszenie zrzesza osoby oraz instytucje, w tym przede wszystkim lokalne i regionalne stowarzyszenia społeczno-kulturalne. Inicjuje oraz realizuje projekty społeczno-kulturalne w nawiązaniu do dziedzictwa, wartości i potencjału kultury regionu. Jest ośrodkiem współpracy ruchu regionalnych stowarzyszeń kultury, środowisk akademickich, twórców oraz instytucji kultury, regionalistów i samorządowców.

WTK należy do współzałożycieli i aktywnych uczestników związku stowarzyszeń Ruch Stowarzyszeń Regionalnych RP oraz Europejskiej Organizacji Kultur Narodowych i Regionalnych (European Folk Culture Organisation, EFCO) z siedzibą w Strasburgu.

Główne projekty: "Dni Wielkopolski", "Sejmik Wielkopolskich Regionalistów" (corocznie), Wielkopolska Konferencja Kulturalna (co trzy lata).

Przy WTK działa Ośrodek Regionalizmu Wielkopolskiego, który zajmuje się dokumentowaniem społecznych inicjatyw kulturalnych, w tym prowadzeniem elektronicznych baz danych, poradnictwem, organizowaniem wymiany doświadczeń oraz działalnością szkoleniową.

Towarzystwo

Siedziba WTK mieści się w Centrum Kultury "Zamek" ul. św. Marcin 80/82, 61- 809 Poznań i jest czynna we wtorki w godzinach 10 - 18 oraz środy i piątki w godzinach od 11 do 15, tel. 514 012 395, e-mail: wtk@ngo24.pl.

Polecamy również:

Skip Navigation Links.