iPW

Skip Navigation LinksSerwis WTK - Start - WTK - Jak zostać członkiem WTK?

Jak przystąpić do WTK
 1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na
  • członków zwyczajnych
  • członków wspierających
  • członków honorowych
 2. Członkiem zwyczajnym może być obywatel RP, który ukończył 18 lat i przez złożenie pisemnego oświadczenia zadeklarował przystąpienie do Towarzystwa i realizację jego celów statutowych.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, stowarzyszenie, instytucja, przedsiębiorstwo lub inna osoba prawna, która przez złożenie oświadczenia albo uchwały swojej władzy statutowej zadeklaruje współdziałanie z Towarzystwem w realizacji jego celów oraz materialne wspieranie działalności.
 4. Nabycie członkostwa Towarzystwa następuje z chwilą podjęcia uchwały w tej sprawie przez Zarząd.
 5. Wzór deklaracji - wniosku o przyjęcie do WTK w charakterze członka zwyczajnego lub członka wspierającego.
 6. Wysokość składki członkowskiej jest dobrowolna, obowiązuje jednak minimum ustalone przez Wielkopolską Konferencję Kulturalną. Od 1stycznia 2005 wynosi ono: dla członków indywidualnych 24 zł, dla stowarzyszeń - członków wspierających 100 zł i dla innych członków wspierających 500 zł. rocznie.

Z WTK można współpracować również nie będąc jego członkiem - na zasadach wolontariatu.