iPW

Skip Navigation LinksSerwis WTK - Start - WTK - Misja

Misja WTK

 

Wielkopolska Region Cultural Society

Wielkopolska należy do najbardziej czytelnych regionów historycznych w Europie. Tu zaczęła się Polska (Ojciec św. Jan Paweł II), tu podczas zaborów dzięki działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej ocalono tożsamość narodową i ukształtowano charakterystyczny dla tego regionu etos pracy. Do tradycji tej nawiązuje Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, którego celem jest:

 • wspieranie inicjatyw indywidualnych oraz zbiorowych na rzecz kultury w Wielkopolsce,
 • integrowanie społeczności regionu wokół wartości kulturowych wnoszonych przez Wielkopolskę do dorobku ogólnokrajowego,
 • regionalna edukacja kulturalna oraz promowanie kultury Wielkopolski w kraju i za granicą,
 • wyzwalanie aktywności społeczności lokalnych na rzecz rozwoju kultury,
 • reprezentowanie ruchu regionalnych stowarzyszeń kultury w Wielkopolsce wobec władz państwowych i samorządowych.

Aby osiągnąć powyższe cele Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne:

 • opracowuje i realizuje własne projekty społeczno-kulturalne oraz uczestniczy w wybranych projektach innych instytucji,
 • wydaje kwartalnik "Przegląd Wielkopolski",
 • prowadzi Ośrodek Regionalizmu Wielkopolskiego,
 • organizuje konferencje, wystawy oraz konkursy dotyczące inicjatyw kulturalnych w szczególności w środowiskach lokalnych oraz adresowanych do młodzieży,
 • organizuje i uczestniczy w wymianie doświadczeń oraz zainteresowanych grup pomiędzy stowarzyszeniami kulturalnymi w kraju i za granicą,
 • współpracuje z władzami państwowymi, samorządowymi, prasą lokalną oraz instytucjami nauki i kultury.
 

Wielkopolska region is one of the best historically defined regions in Poland. The Polish state originated here a thousand years ago. During partition of Poland in the 19-th century the national identity was preserved in Wielkopolska due to economic, social and cultural activities of the region inhabitants. This tradition is followed by Wielkopolska Region Cultural Society (WTK) which aims at

 • acquiring and disseminating the knowledge of Wielkopolska's history and cultural heritage,
 • promoting and spreading culture developing intelectual movements concerning this idea,
 • creating opportunities to exchange information concerning the region and local initiatives, especially in the social-cultural fields,
 • encouraging the idea of local community (Heimat),
 • popularising activities for the sake of the region and local communities,
 • documenting, analising cultural undertakings of regional activists and organisations,
 • rallying people, cultural organisations, local governments to support and propagate cultural, social and economic traditions and perspectives of Wielkopolska.

To achieve its aims the Association acts as follow:

 • it publishes "Wielkopolska Reviev" (quaterly),
 • runs the archives concerned with cultural groups and associations acting in local communities of the region;
 • organises conferences, meetings, exhibitions and competitions concerning cultural initiatives especialy for youths and local communities,
 • organises and takes part in exchanges both experiences and groups of interest between cultural associations and foundations within Poland and from abroad as well,
 • colaborates with local community authorities, local papers and education, research and cultural institutions.