iPW

Skip Navigation LinksSerwis WTK - Start - WTK - Oferta dla wolontariuszy

Oferta dla wolontariuszy


Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu nawiąże współpracę z wolontariuszami chętnymi do:

 • pomocy w organizacji imprez;
 • kontaktów z redakcjami mediów, szkołami oraz instytucjami kultury;
 • pomocy przy opracowywaniu projektów i pozyskiwaniu środków ze źródeł krajowych i zagranicznych;
 • prac związanych z wydawaniem „Przeglądu Wielkopolski“ (pisanie tekstów, adjustacja, korekta, organizacja sprzedaży, kolportaż);
 • aktualizacji bazy danych, prowadzenia strony internetowej oraz redagowania i dystrybucji biuletynu elektronicznego;
 • pomocy w biurze (asystent - asystentka Zarządu, prowadzenie korespondencji, dokumentacja działalności);
 • pomocy w prowadzeniu księgowości;
 • prowadzenie biblioteki oraz archiwum;

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie pisemne (również e-mail lub telefon) wraz z krótkim uzasadnieniem oraz życiorysem (C.V.). Prosimy o podanie przykładowo następujących danych o sobie:

 1. Imię i nazwisko.
 2. Adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail.
 3. Wykształcenie lub rok i kierunek studiów albo klasa i nazwa szkoły.
 4. Zainteresowania.
 5. Umiejętności i doświadczenia, które mogą się przydać naszej organizacji.
 6. Oczekiwania pod adresem naszej organizacji.
 7. Ilość czasu, który Pani - Pan może poświęcić na działalność w organizacji.

W kierowanym do nas zgłoszeniu prosimy zamieścić uwagę: "Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez WTK moich danych osobowych".

Osoba do kontaktu: Stanisław Słopień - tel. (61) 852 91 02 lub 512 354 740; e-mail: wtk@free.ngo.pl.