iPW

Skip Navigation Links

Marian Pilot laureatem Nagrody Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu za rok 2014

Marian Pilot urodził się 6 grudnia 1936 roku w Siedlikowie pod Ostrzeszowem. Jest wybitnym powieściopisarzem i nowelistą, autorem słuchowisk, scenarzystą filmowym, dziennikarzem i eseistą, leksykografem i działaczem ludowym. Po skończeniu Szkoły Podstawowej w Siedlikowie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrzeszowie, następnie studiował na Wydziale Dziennikarskim Uniwersytetu Warszawskiego.

Jako pisarz debiutował w roku 1959 a w 1962 r. opublikował swoją pierwszą książkę „Panny szczerbate”. Kolejno w następnych latach M.Pilot wydaje powieści i zbiory opowiadań, w tym między innymi: „Sen” w 1965 r., „Opowieści świętojańskie” w 1966 r., „Majdan” (1969), „Pantałyk” (1970), „Zakaz wałki” (1974), „Karzeł Pierwszy, Król tutejszy…” 1976), „Jednorożec” (1978), „Wykidajło” (1980), „Ciżba”(1980), „Matecznik” (1988), „Bitnik Gorgolewski” (1989), „Na odchodnym” (2002), „Cierpki.Oboki.Nice” (2003), "Ssapy, szkudły, świętojanki: słownik dawnej gwary Siedlikowa" (2011), "Osobnik" (2013). Powieść „Sen” przynosi Marianowi Pilotowi nagrodę im. Stanisława Piętaka. Tom opowiadań „Karzeł Pierwszy, król tutejszy…” - nagrodę Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, powieść „Jednorożec” - pierwszą nagrodę w konkursie literackim LSW i ZLP a „Pióropusz” - nagrodą literacką „Nike”.

W swej twórczości Marian Pilot nieprzerwanie, pełnymi garściami, czerpie pomysły z Ziemi Ostrzeszowskiej, np.: w powieści „Jednorożec” znajdujemy na str. 17 i 18 wierny opis stacji kolejowej w Ostrzeszowie, wieży ciśnień, cegielni, a wcześniej - krajobrazu Przygodzic, Antonina, Niedźwiedzia, Myj…; w „Karle Pierwszym, królu tutejszym…” gwarę wielkopolską i ostrzeszowską, opis wesela oraz przyśpiewki weselne. Z kolei „Bitnik Gorgolewski” jest powieścią autobiograficzną, a zbiór „Matecznik” hołdem złożonym Ziemi Ostrzeszowskiej, jej kulturze i mieszkańcom. Podobnie w tomiku opowiadań „Cierpki.Oboki.Nice” z łatwością znajdujemy wątki siedlikowskie, ostrzeszowskie, mikstackie i inne. Na kartach innych powieści i opowiadań znajdujemy Pisarzowice, Marcinki, Ostrów i inne miejscowości oraz wiele swojsko brzmiących nazwisk.

Jest członkiem Zarządu Klubu Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej. W 2008 roku Marian Pilot został wyróżniony przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej Tytułem Honorowym „Przyjaciel Ziemi Ostrzeszowskiej” w uznaniu niekwestionowanych zasług dla kultury polskiej, za nieustającą pieśń o miejscu urodzenia, dzieciństwa i młodości, jego kulturze materialnej i duchowej, wprowadzenie do literatury mowy, zwyczajów, obyczajów, podań, legend i wierzeń regionu, za pragnienie nieustającego obcowania z Ziemią Ostrzeszowską, szukania i czerpania z niej inspiracji i natchnienia oraz niesłabnącą miłość do swej ojcowizny – „matecznika”. Z kolei w 2009 r. - Medalem „Za zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów” przyznanym przez Radę Miejską.

Zob. również: Marian Pilot. Życie i twórczość. http://culture.pl/pl/tworca/marian-pilot

 Do Nagrody Głównej WTK za rok 2014 byli nominowani ponadto:

Jan Grabkowski, starosta poznański.

 Starosta Poznański od 2002 roku, mecenas kultury w powiecie poznańskim. Dzięki wspieraniu inicjatyw kulturalnych o charakterze ponadlokalnym przyczynia się do integracji środowiska twórczego z mieszkańcami regionu. Inicjowana przez niego polityka kulturalna powiatu jest odpowiedzią na zmiany dokonujące się w strukturze demograficznej mieszkańców. Tworzy warunki sprzyjające realizacji inicjatyw kulturalnych mieszkańcy powiatu, którzy mogą realizować swoje plany w swym otoczeniu, będąc zarówno odbiorcami kultury jak i współuczestniczyć w tworzeniu życia kulturalnego. Do efektów tej działalności należą między innymi projekty: Powiatowa 17, Otwarty Uniwersytet Powiatu Poznańskiego, Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Zlot Talentów”, "5 zmysłów(…)” a także coroczne nagrody Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Janina Małgorzata Halec, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.

 Regionalistka, badaczka, popularyzatorka i animatorka wiedzy o regionie oraz szeroko pojętym dziedzictwie kulturowym. Autorka książek i redaktorka prac zbiorowych, między innymi: „Andrzej Krzycki, 1482-1537”(1982),”Stanisław Poprawski – nauczyciel i muzyk”(1994), „Biblioteki Leszna: historia i współczesność”, cz.1-2 (2007-2011), „Z pamięcią o nich. Sylwetki bibliotekarzy” (2013), „Parnas Leszczyński” (2003), „Przewodnik po ulicach miasta Leszna”(2006), „Spacer po Lesznie Grochowiaka”(2007), „Z Romanem Maciejewski w Lesznie i okolicy” (2010), „Leszczyńskie cmentarze” (2010), „Ulicami Eugeniusza Wachowiaka” (2012).

Od wielu lat aktywnie działa w Leszczyńskim Towarzystwie Kulturalnym oraz Leszczyńskim Towarzystwie Muzycznym im. Romana Maciejewskiego. Należy do współzałożycieli Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (2002). W latach 2003 - 2009 wiceprezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu, w latach 2010 - 2014 członek Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP.

Feliks Linke, regionalista, Laski, gmina Trzcinica, pow. kępiński.

Urodzony w roku 1932. Emerytowany nauczyciel matematyk, działacz oświatowy, kulturalny i społeczny. Absolwent Liceum Pedagogicznego w Krotoszynie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Pracował w Doruchowie, Słupi pod Bralinem, Laskach w gminie Trzcinica a także w Kuratorium Oświaty w Kaliszu. Współautor 14 publikacji matematycznych oraz współorganizator licznych konkursów matematycznych. Wieloletni radny gminy. Aktywnie uczestniczył w działaniach na rzecz budowy Domu Ludowego w Laskach oraz rozwoju wsi i Gminy Trzcinica.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Działa od 1964 roku, od 1975 roku posiada status muzeum narodowego. Jest jedyną tej rangi placówką w Polsce i jedną z nielicznych i największych w Europie. Prowadzi szeroką działalność oświatową i edukacyjną. Realizuje między innymi lekcje muzealne, warsztaty, pokazy i konferencje. Od ponad 10 lat organizuje zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej dotyczące tradycji i obrzędowości wsi polskiej (święta wielkanocne i bożonarodzeniowe) oraz jesiennych prac w gospodarstwie wiejskim. W zajęciach tych bierze udział ogółem około 15 tysięcy uczestników. Ponadto organizuje około 10 imprez plenerowych w roku, w ramach których promuje zanikające zawody wiejskie oraz twórców ludowych. W imprezach tych uczestniczy około 40 tysięcy osób. Imprezy te są okazja do promocji działalności Kół Gospodyń Wiejskich, między innymi ze Szreniawy, Rosnówka i Trzebawia. Od 10 lat przy Muzeum działa Zespół Pieśni i Tańca „Szreniawa” skupiający w swoich szeregach dzieci i młodzież z terenu gminy Komorniki.

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole

Działa od roku 1975 w twórczy sposób nawiązując do pomysłu Czesława Freudenreicha z okresu II Rzeczypospolitej utworzenia placówki muzealnej w założonej w 1842 w Kole Fabryki Fajansu i Majolikii. Prowadzi bogatą działalność badawczą, wystawienniczą, wydawnicza, edukacyjną, konserwatorską oraz organizuje konferencje naukowe i popularnonaukowe. Przyczynia się do zachowania, ochrony i spopularyzowania wiedzy o dziedzictwie kulturowym i historycznym Ziemi Kolskiej. Dzięki jego działalności wystawienniczej społeczeństwo mogło bezpośrednio przekonać się o bogactwie historii „małej Ojczyzny" - obcować z zabytkami kultury materialnej oraz podziwiać dzieła miejscowych artystów. Działalność edukacyjna nastawiona jest na pogłębiame więzi emocjonalnej z regionem, jak również wzbudzanie zainteresowania historią i kulturą oraz uwrażliwianie młodego pokolenia na wartości, jakie niesie ze sobą sztuka i szeroko rozumiana kultura.

 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile

Obejmuje Bibliotekę Główną i 8 filii bibliotecznych, wypożyczalnie i czytelnie. Posiada ponad 300 tys. woluminów książek i czasopism, audiobooki, elektroniczne bazy danych. Także Pilskie Centrum Informacji Naukowej i Regionalnej. Wdraża liczne nowatorskie rozwiązania, autorskie pomysły, niestandardowe podejście do upowszechniania czytelnictwa w szerszym kontekscie kultury współczesnej i nowych mediów. Zespół jej pracowników konsekwentnie sprzeciwia się konsumpcjonistycznemu stylowi życia, z powodzeniem promuje modę na czytanie, odnotowuje stały wzrost liczby czytelników i wypożyczeń.

Średzki Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej

Najprężniej działająca instytucja kulturalna w Środzie Wlkp. W jego obrębie działa między innymi kino, którego remont oraz cyfryzacja przeprowadzona w roku 2011 znakomicie polepszyła możliwości uczestnictwa w kulturze. W roku 2012 zmodernizowano siedzibę główną: wyremontowano wszystkie sale dydaktyczne, salę widowiskową, pomieszczenia administracyjne, zaplecze sanitarne, szatnię oraz przestrzenne korytarze a w kolejnym roku dmodelarnię i salę do nauki tańca przeniesiono do wyremontowanego dworca PKP. Ośrodek prowadzi niezwykle ciekawe, różnorodne, kierowane do różnych grup wiekowych zajęcia i sekcje. Współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami z całego powiatu, udostępnia sale, sprzęt nagłaśniający i audiowizualny, pomocą służą także jego pracownicy.Podlega mu14 świetlic wiejskich.

Tadeusz Jan Zięba, regionalista, Chodów, pow. kolski.

Urodzony w roku 1948, emeryt rolny. Od ponad 30 lat zabiega o zachowanie historii, dziedzictwa kulturowego i tradycji regionu. Fotografuje i opisuje zabytki, miejsca pamięci narodowej, ludzi zasłużonych a takżę artystów i twórców ludowych. Jest autorem ponad stu artykułów w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej. Przywrócił pamięci współczesnego pokolenia postać Stanisława Jasiukowicza, przedwojennego właściciela majątku Chodów, wicepremiera w Podziemnym Rządzie Polskim, sądzonego i skazanego wraz z całym kierownictwem Polski Podziemnej w słynnym moskiewskim „Procesie Szesnastu”. Podobnie - wielkopolskiego pioniera pszczelarstwa księdza Antoniego Margońskiego, generała w służbie Napoleona, urodzonego w Mniewie pow. Koło Pawła Jerzmanowskiego, przedsiębiorcę z przełomu XIX i XX wieku, „polskiego Nobla” urodzonego w Domanikowie pow. Koło, powstańców styczniowych z Niwek Adama i Andrzeja Boguszów, działaczy ruchu oporu z czasów II wojny światowej – rodzinę Kurkiewiczów z Kocewii pow. Koło i innych. W 2010 roku zainicjował powołanie Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Ziemi Chodowskiej, którego jest prezesem.

 

Specjalne wyróżnienia WTK "Za zasługi dla kultury Wielkopolski"

Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie - w 50-rocznicę powołania (opis zob. wyżej).

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej - w 40-lecie działalności.

Doprowadziło do powstania Muzeum Ziemi Wronieckiej, gromadząc setki eksponatów i poświęcając tysiące godzin na ich opisanie oraz wyremontowanie spichlerza z XIX w., który stał się jego siedzibą. Co roku organizuje kilkanaście wydarzeń kulturalnych, w tym Biesiady Narodowe z okazji Święta Konstytucji 3 maja oraz Święta Niepodległości 11 listopada, obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, gry miejskie dla dzieci i młodzieży, Festyn z Moim Zwierzakiem, Rowerowe Wyścigi Górskie, imprezę „Powitanie wiosny”, Jarmark Katarzyński. Inicjuje i prowadzi prace w czynie społecznym, w tym odnowienie cmentarza ewangelickiego w Wartosławiu, oznakowanie „Drogi św. Jakuba” w powiecie szamotulskim, realizuje pomniki, tablice pamiątkowe i informacyjne na terenie gminy Wronki, w tym pomnik papieża św. Jana Pawła II, Włodzimierza Krzeszkiewicza, Marcina Łuczaka i innych. Wydało pierwszą monografię Wronek oraz liczne inne publikacje. Zapisuje na bieżąco historię Wronek.

 

Prezentacja i wręczenie wyróżnień 6 grudnia 2014 roku podczas Sejmiku Wielkopolskich Regionalistów w Sali Concordia Design w Poznaniu ul. Zwierzyniecka 3.

Dotychczasowi laureaci Nagrody Głównej WTK