Słownik delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy

Skip Navigation LinksSłownikHasła

Przegląd haseł

Widerski Jan
Wierzenica, Poznań i powiaty Poznańskie, Poznańskie (obecnie: gm. Swarzędz, pow. poznański, woj. wielkopolskie)

Był jedynym przedstawicielem na Polskim Sejmie Dzielnicowym dzisiejszej gminy Swarzędz. Urodził się prawdopodobnie w Wierzenicy około 1870 r., mieszkał w budynku przy obecnej ul. Wierzenickiej 14. W majątku Augusta Cieszkowskiego „Gugi” być może pełnił jakąś niższą funkcję kierowniczą lub pracował we dworze. Z żoną Martą doczekał się synów: Walentego, Mikołaja, Szczepana, Władysława, Tomasza i dwóch córek: Cecylii i Pelagii. Po pierwszej wojnie światowej przeniósł się do Kicina. Tu w pobliżu cmentarza, przy obecnej ul. Swarzędzkiej wykupił z rąk niemieckich mające około 9 ha gospodarstwo. W tym okresie wielu Niemców zdecydowało się na opuszczenie Wielkopolski, która powróciła do macierzy po powstaniu. Według przekazów rodziny i sąsiada w zakupie gospodarstwa miał mu pomóc finansowo August Cieszkowski „Guga”. Doczekał 50-tej rocznicy ślubu, chyba było to w 1938 r. Zmarł w lipcu 1939 r. i został pochowany na cmentarzu w Kicinie, jego grób nie zachował się. Wysiedlenie rodziny syna Walentego, który po jego śmierci przejął gospodarstwo w okolice Kraśnika spowodowało, że przepadła większość rodzinnych pamiątek i dokumentów. Tam na wysiedleniu zmarła Marta - wdowa po Janie. Na podstawie: Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy, "Wierzeniczenia",nr 61, grudzień 2008.