iPW

Skip Navigation LinksSerwis WTK - Start - Aktualności - Archiwum artykułów

Archiwum artykułów Aktualności

Publikowane od
do
LPTytułPublikacja 
189 Zamierzenia Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP na 2010
od 2010-01-15
do 2010-03-30
190 Spotkanie Noworoczne WTK
od 2010-01-13
do 2010-02-28
191 40 lat LTK
od 2010-01-15
do 2010-04-15
192 Eugeniusz Paukszta pięknie czytany
od 2010-01-03
do 2010-05-30
193 Wyścig Jaszczurów i "Grająca szafa"
od 2010-01-18
do 2010-03-01
194 Poznański Supermarket Kulturalny
od 2010-01-15
do 2010-03-01
195 Forum Bibliofilów Polskich
od 2010-01-15
do 2010-03-01
196 Józef Wybicki i jego epoka
od 2010-01-12
do 2010-03-01
197 Wykłady, publikacje, festiwal nauki
od 2010-01-15
do 2010-03-01
198 Najważniejsze działania
od 2010-01-11
do 2010-03-01
199 Spotkania, interwencje
od 2010-01-06
do 2010-02-06
200 Popularyzacja wiedzy o historii regionu
od 2010-01-10
do 2010-03-10
201 Notatki Dobrzyckie nr 39
od 2010-01-05
do 2010-03-05
203 Obchody rocznicowe i nie tylko
od 2009-12-30
do 2010-01-30
204 "Kulturalny Poznań" - konsultacje programu
od 2009-12-30
do 2010-03-30
12
Artykuł
Tytuł
Zamierzenia Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP na 2010
Opis

Z Planu działań Rady Krajowej na rok 2010:

I. W działalności stowarzyszeń regionalnych uwzględnione będą działania dotyczące wielkich historycznych rocznic: 600 rocznicy Bitwy pod Grunwaldem; • 90 rocznicy Bitwy Warszawskiej – Cud nad Wisłą; • 30 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.

II. W 90 rocznicę Pierwszego Zjazdu Nauki Polskiej (7–10 kwietnia 1920 r.) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i RK RSRRP zorganizują w II połowie kwietnia Konferencję Naukową „Nauka a regionalizm”. Problematyka: znaczenie I Zjazdu Nauki Polskiej dla rozwoju regionalizmu w Polsce; regionalizm we współczesnej nauce (uczeni i studenci w ruchu regionalistycznym, współpraca wyższych uczelni ze stowarzyszeniami regionalistycznymi, o potrzebie badań i upowszechniania regionalizmu w Polsce). Zorganizowana zostanie wystawa wydanych przez stowarzyszenia regionalne monografii lokalnych.

III. Kontynuowane prac nad Encyklopedią regionalizmu polskiego przez społeczną redakcję przy Wydawnictwie DTSK „Silesia” we Wrocławiu oraz starań o utworzenie Instytutu Kultury Regionalnej, powołanie ogólnopolskiego czasopisma „Polskie regiony”, wydawanie we współpracy z urzędami marszałkowskimi serii opisów głównych regionów Polski.

IV. Zabiegi o zorganizowanie w maju w Warszawie Ogólnopolskiego Spotkania regionalistów i samorządowców „Stowarzyszenia regionalistyczne partnerami samorządu terytorialnego w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego”.

V. III Walne Zgromadzenie RSRRP (Warszawa lub Niepokalanów), maj. Niżej zobacz pełny tekst uchwały w tej sprawie.

VI. IX Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury (Kielce – wrzesień 2010 r.)

VII. Przygotowanie projektów konferencji naukowych na tematy: czynniki implikujące aktywność w działalności stowarzyszeń regionalnych, przyszłość regionalizmu w Polsce, młodzież a regionalizm.

VIII. Realizowanie inspiracji programowej „Mówiąc ojczyzna” – kształtowanie polskiej tożsamości– edukacja patriotyczna w szkole. Nawiązanie ściślej współpracę ze szkołami, organizowanie spotkań z nauczycielami regionalistami.


Rada Krajowa postanowiła, że Walne Zgromadzenie Zwyczajne RSRRP odbędzie się 29 maja 2010 r. w Warszawie. Tekst uchwały z 15 stycznia 2010. w tej sprawie - zob. www.ruch.ngo24.pl

Ruch Stowarzyszeń Regionalnych RP skupia ponad 200 stowarzyszeń z całego kraju, w tym 22 z Województwa Wielkopolskiego.